Về chúng tôi

SCgate - by VTM Group

Về chúng tôi

SCgate - Công ty Cổ phần Cổng kết nối Sato, dưới sự quản lý của VTM Group - là Doanh nghiệp hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: Quảng cáo trực tuyến - Sức khoẻ & Làm đẹp - Nhập khẩu & Phân phối. Với tầm nhìn trở thành Doanh nghiệp Đại chúng, SCgate đề cao sự minh bạch trong Kinh doanh, tinh thần phục vụ Khách hàng & tính bền vững của Đội ngũ nhân sự.