SC gate SC gate

Về chúng tôi

SCgate - Công ty Cổ phần Cổng kết nối Sato, dưới sự quản lý của VTM Group - là Doanh nghiệp hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: Quảng cáo trực tuyến - Sức khoẻ & Làm đẹp - Nhập khẩu & Phân phối. Với tầm nhìn trở thành Doanh nghiệp Đại chúng, SCgate đề cao sự minh bạch trong Kinh doanh, tinh thần phục vụ Khách hàng & tính bền vững của Đội ngũ nhân sự.

Đội ngũ Nhân sự

Trải qua chặng đường dài trưởng thành và phát triển, chính những con người VTM Group đã làm nên những giá trị tốt đẹp, đóng góp vào thành công của Grpup hôm nay, với hàng nghìn cán bộ nhân viên được đào tạo và trải nghiệm hoàn toàn mới về phong cách làm việc cũng như phong cách sống hiện đại, ở bất cứ lĩnh vực nào cũng chứng tỏ vai trò của bản thân.

Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi

VTM Group đặt cho mình sứ mệnh "Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người", với 3 trụ cột cốt lõi là Sức khoẻ & làm đẹp, kết nối & quảng bá, xuất nhập khẩu.

Đối với Khách hàng

Tạo nên những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tối ưu, mang lại sự hài lòng cho khách hàng ở mức độ cao nhất.

Dịch vụ
Liên hệ