Xuất nhập khẩu
GIỚI THIỆU
Xuất nhập khẩu

ConeXport là công ty tại Việt Nam nghiên cứu, khám phá tổng hợp các đặc sản ngon, chất lượng để kết nối và giới thiệu xuất khẩu đến bạn bè quốc tế, đồng thời nhập khẩu ngược lại các sản phẩm ưu việt từ quốc tế để dáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho hơn 90 triệu người Việt...

Tầm nhìn
sứ mệnh
Tầm nhìn

Tầm nhìn

“Vì một chuỗi thực phẩm lành mạnh” cam kết tạo ra giá trị từ các sản phẩm nông nghiệp xanh và cung cấp thực phẩm an toàn cho 1 tỷ người vào năm 2050.

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Là công ty thương mại kết nối các nhà sản xuất tại Việt Nam để đưa những sản phẩm đặc biệt, giá trị nhất của Việt Nam ra thị trường quốc tế.